Online Lojalti Sistem

Lojalti Sistem>Online Lojalti Sistem

Zajednički Lojalti Sistem

 • Potrošači koriste jednu karticu u svim umreženim prodajnim jedinicama
 • Glavna administracija obavlja se preko web aplikacije Lojalti menadžer
 • Obračunski modul je zajednički za sve učesnike
 • Mogućnost izvršavanja ciljnih akcija i slanja neograničenog broja biltena besplatno
 • Provera stanja na kartici može se vršiti preko vašeg web sajta ili web sajta učesnika
 • Korisnici Lojalti Sistema mogu da pristupe sopstvenim klijentima kao i transakcionim podacima
 • Mogućnost da  konektujete Online Sistem sa offline terminalima ukoliko nemate internet na svim lokacijama
 • Naš lojalti tim pruža vam stručnu podršku da prilagodite sistem svojim potrebama

Ovo je sve što vi dobijate:

 • Čitač kartica (za kontaktne,beskontaktne  ili bar kod kartice)
 • Čip kartice (kontaktne ili beskontaktne kartice) ili kartice sa bar kodom u zavisnosti od vaših potreba
 • Lojalti Transact program za Windows
 • Obimne i raznovrsne mogućnosti za kalkulaciju bonusa, poena
 • Potrošači mogu da sačuvaju svoje poene i  kada nemaju karticu kod sebe
 • Provera stanja na kartici na vašem web sajtu
 • Korisnici kartica mogu da se registruju na vašem web sajtu
 • Online pristup vašoj bazi sa bilo koje lokacije uz pomoć  Lojalti menadžera
 • Vaša  baza podataka je na Lojalti web serveru
 • Online administracija i izveštavanje
 • Mogućnost slanja neograničenog broja besplatnih biltena
 • Lojalti sistem se moše povezati sa vašom webshop prodavnicom
 • Jedinstveni dnevni back up podataka
 • Raspoloživa dokumentacija, servis i podrška
 • Najnapredniji Lojalti sistem na tržištu

sle5542-chip-cards-with-omnikey-card-reader

Kontaktne SLE5542 čip kartice sa Omnikey čitačem kartica

SLE5542 čip kartice već dugo godina u nazad su optimalno osigurane od prevare i oštećenja.

Omnikey CardMan 3121 čitač kartica povezuje se sa vašim računarom i obezbeđuje korišćenje programa Lojalti Transact. Ovaj Omnikey terminal se smatra jednim od najboljih čitača kartica.

Transakcije nastaju unosom kartice i dodavanjem ili oduzimanjem odgovarajućeg iznosa pomoću programa Lojalti Transact.

Karakteristike

SLE5542 čip kartice su najsigurnije čip kartice kojima ne dozvoljavaju manipulaciju neovlašćenim korisnicima. Ove kartice su samo za nijansu skuplje od bar kod kartica.

Rad sa Omnikey čitačem kartica je jednostavan i brz, ali ne toliko brzo kao kod čitača beskontaktnih kartica ili bar kod skenera.

Većina Lojalti group klijenata koriste ove čip kartice koje se uspešno koriste dug niz godina.

contactless-rfid-chip-cards-with-rfid-card-reader

Beskontaktne RFID čip kartice sa RFID čitačem kartica

Beskontaktne čip kartice rade veoma brzo. Čip kartica (tip EM4102) se čita u radijusu od 10cm od strane RFID terminala. Obzirom na to da ne postoji fizički kontakt kartice i čitača nepostoji mogućnost da dođe do oštećenja kartice prilikom obavljanja transakcije.

Karakteristike

Beskontaktne kartice su najbrže ali su manje bezbedne u odnosu na SLE5542 čip kartice.

barcode-cards-with-barcode-scanner

Barkod kartice sa barkod skenerom

Barkod kartice su brze i nisu skupe. Vi ćete koristiti standardni barkod skener koji se povezuje na vaš računar sa Lojalti Transact programom.

Karakteristike

Kartice sa barkodom su jeftinije nego čip kartice. Međutim, one se brže oštete (barcode can ware of over the course of time) i manje su bezbedne zato što mogu da se kopiraju. Barkod skeneri koštaju više nego Omnikey čitači kartica ali ta činjenica se potire ako već imate barkod čitač.

Uglavnom se kartice javljaju kao Lojalti kartice ili Poklon karitce. Međutim, zahvaljujući online sistemu postoji mogućnost korišćenja i drugih vrsta kartica.

Potrošačka Lojalti kartica

Potrošačka Lojalti kartica ili kraće lojalti kartica je uglavnom vezana za konkretno lice.

Vlasnici kartica mogu da uštede tako što će dobiti popust u odgovarajućem iznosu ili će dobiti neku vrstu bonusa. Stanje na kartici se prikazuje u poenima ili u odgovarajućem iznosu. Većina organizacija korisi poene koji određuju neku vrednost i u tom smislu postoji fleksibilnost promena tokom vremena.

Prilikom izvršene kupovine odgovarajući iznos se odmah i registruje. Kada je transakcija izvršena, sistem će sam, prema prilagođenoj konfiguraciji , izračunati visinu bonusa ili poena koji će biti dodat na kartici. Naravno, vrednost sa kartice se može umanjiti ukoliko potrošač želi da je unovči.

Prednost ovog sistema je što postoji mogućnost da sa povećanjem vaše kreativnosti utičete na to da korišćenje kartice bude mnogo više atraktivnije.

Korisnici vaših kartica mogu se prijavljivati na vaš web sajt kako bi proverili stanje na svojoj kartici. Kada vaš klijent izgubi karticu postoji mogućnost momentalnog blokiranja iste. Takođe je moguće prebaciti iznos kao i izvršene transakcije sa blokirane na novu važeću karticu.

Poklon kartice

Pripejd kartica takođe predstavlja vrednost u određenom iznosu. Korisnik kartice uvek može da je nadogradi.

 

Popusna kartica

Popusna kartica je lična kartica i obezbeđuje popust u odgovarajućem procentnom iznosu. Početni iznos kupovine (svake transakcije) upisuje se u programu Lojalti Transact gde se automatski izračunava iznos koji treba da se plati umanjen za iznos ostvarenog popusta. Naravno, sistem uvek registruje sve odobrene popuste i izvršene transakcije.

 

 

Kartice zaposlenih

Sistem vam takođe omogućava da izdate kartice svojim zaposlenima, tako na primer zaposleni mogu da plate ručak sa tom karticom. Ovlašćeni administrator može da nadogradi karticu na mesečnom nivou tako što uvodi Excel list u web aplikaciju Lojalti menadžer.

Za više informacija o karticama zaposlenih stojimo vam na raspolaganju.

 

Master kartica

Da li je vaš korisnik zaboravio svoju karticu?

Master kartica (mi vam obezbeđujemo nekoliko besplatnih komada) vam nudi rešenje. Jednom kada stavite Master karticu, otvoriće vam se prozor za pretragu u programu Lojalti Transact. Vašeg klijenta možete pronaći unoseći različite kriterijume kao što su ime, adresa i slično. Kada jednom pronađete vašeg potrošača , svi podaci će se prikazati i vi ćete biti u mogućnosti da i izvršite transakciju. Ovo je sistem koji uspešno funkcioniše na obostrano zadovoljstvo kako naših klijenata tako i krajnjih korisnika kartica.

loyalty-transact

Loyalty Transact ™

 • Program Lojalti Transact izvršava transakcije u online sistemu.
 • Program radi na Windows kompjuteru, laptopu, tablet računaru ili kasi.
 • Svaki od ovih uređaja neophodno je da imaju internet konekciju.
 • Ovaj sistem koristi čitač kartice ili barkod skener koji je pravilno povezan sa kompjuterom.
 • Kada je kartica jednom uneta, Lojalti Transact program će automatski startovati i prikazati podatke korisnika.
 • Postoji mogućnost da se novi klijenti unose direktno ili da se sami registruju preko web aplikacije.

Lojalti Transact program je najsavremeniji online lojalti program, pogodan za tzv.tač skirn monitore ili tablet računare koji radi veoma brzo i nudi mnoge druge funkcije. Sistem se može konfigurisati za gotovo sve vrste rešenja. Na primer, 5 poena se dobija na svakih potrošenih 10 eura i 7 poena na svakih potrošenih 10 eura utorkom popodne.

Možete izdati lojalti karticu, poklon karticu ili neku drugu vrstu kartice.  Da li je vaš korisnik zaboravio karticu? Master kartica vam nudi rešenje: unesite je, pretraživačem nađite traženog potrošača , označite ga i izvršite transakciju!

Nudimo vam najpotpuniji i sofisticiran Lojalti Sistem na tržištu.

loyalty-manager-web-application

Lojalti Menadžer web aplikacija

Lojalti Menadžer web aplikacija je profesionalni online informacioni sistem sa velikim mogućnostima.

Program Lojalti Menadžer vam omogućava da radite administrativne poslove kao i izveštaje. Sistem vam nudi mnoge napredne mogućnosti ali i dalje radi veoma jednostavno.

Ovo važi za sve lojalti softvere bez obzira na to koju aplikaciju ili dodatnu mogućnost odaberete, nikada ne plaćate ekstra. Isto važi i za protok informacija, korišćenje web servera ili formiranja i slanja transakcija.

Svi troškovi korišćenja programa, usluge i tehničke podrške uključeni su u mesečnu pretplatu.

Lojalti Sistem vam daje ulaz u vašu sopstvenu bazu podataka na Lojalti web serveru. Ovi podaci su podvrgnutu dnevnom beck up sistemu, što znači da ne postoji mogućnost gubitka podataka.

Lojalti group vam garantuje bezbednost podataka koje samo vi  možete koristiti.

Postoje dve osnovne varijante programa Lojalti Menadže: prva je za individualni sistem a druga za zajednički sistem. Aplikacija je dostupna bilo kom računaru sa internet konekcijom (sa ispravnim podacima za logovanje).

Lojalti Menadžer za individualne preduzetnike

Nekoliko karakteristika:

 • Ulazni i mutirani podaci korisnika
 • Povezanost brojeva kartica sa brojevima vlasnika kartica
 • Pretraživanje podataka po jednom ili više kriterijuma
 • Provera transakcionih podataka
 • Obimno izveštavanje (Excel)
 • Povezivanje sa bazom podataka poštanskih brojeva, u cilju proširenja informacija (poštanski broj, kućni broj)
 • Dodatna polja imaju svrhu unosa podataka koji se koriste za dalja pretraživanja
 • Napravite filtere (jednostavni ili složeni sa više kriterijuma)za definisanje ciljeva. Filteri mogu da se čuvaju i primenjuju za ciljno slanje biltena sa specijalnim ponudama.
 • Sve liste imaju mogućnost podešavanja kolona (po nalogu korisnika)
 • Statistika i nekoliko marketinških alata za izveštavanje, analizu i poboljšanje kompanijskih rezultata

 

U slučaju da već imate bazu kupaca tada postoji mogućnost unosa iste direktno u aplikaciju. Registrovane aplikacije se direktno prikazuju u aplikaciji.

U slučaju da je broj kartice povezan sa klijentom (jednokratno), podaci potrošača će automatski biti prikazani sa transakcijama. Izveštaj može se slati emailom pritiskom na dugme. Za par sekundi isti ćete i sami dobiti.

 

Ukoliko imate vaš sopstveni web sajt, nudimo vašim potrošačima mogućnost da se uloguju u svoj  nalog (ulaz: poštanski broj, kućni broj i broj kartice) što dalje omogućava proveru trenutnog stanja. Kliknite ovde za primer.

Lojalti Menadžer za zajedničke sisteme

Zajednički Lojalti Sistem je kreiran za potrošačka udruženja, lance prodavnica i kompanije koje imaju više objekata.  Tu se javlja više učesnika i čip kartice će se koristiti na različitim lokacijama. Lojalti web aplikacija za Zajednički Lojalti Sistem sadrži funkcije Idividualnog Lojalti Sistema (gore navedenog) isto kao i tri nivoa:

 1. Administrator: pristup svim podacima u upravljanju organizacijama koje učestvuju, terminalima i potrošačima
 2. Učesnik: pristup (opciono administracija) podacima potrošača i registrovanim transakcijama
 3. Potrošač (korisnik kartice): pristup tekućem stanju (opciono) i sopstvenim transakcijama (opciono)

Administrator može (u skladu sa funkcijama opisanim u Inidvidualnom Lojalti Sistemu):

 • Ulaz i mutirati u organizacije učesnice
 • Povezivanje terminala organizacija
 • Pristup svim podacima (organizacije učesnice, terminali, potrošači, transakcije)

 

U slučaju međusobnog poravnjenja između učesnika, sve transakcije za obračun se mogu  automatski slati. Administrator će primiti i mesečni pregled (Excel tabelu) kao i mesečni obračun za svaku organizaciju učesnicu i specifikaciju za svakog učesnika sa relevantnim transakcijama. Obračunski modul web aplikacije se prikazuje na svakom pregledu sa poslatim podacima.

loyalty-mail-manager-web-application

Pošta Lojalti Menadžer web aplikacija

Pošta Lojalti Menadžer web aplikacija je moćan marketinški alat za projektovanje i upravljanje email kampanjama i slanje velikog broja biltena. Besplatno!

 • Neograničeno slanje biltena po željenom rasporedu
 • Upload i ulaz slika
 • Personalizacija biltena (pozdravni, tekući bilansi i mnogi drugi)
 • Napravite mejlove za čestitanje rođendana (isto tako mogu biti personalizovani). Ovaj rođendanski mail automatski će se slati klijentima na dan njihovog rođendana. Možete da odluči te da li će te slati na dan rođendana ili 7 dana unapred
 • Ubacite automatsku vezu opoziv
 • Ciljni odabir (svi klijenti ili jedan od njih)
 • Izaberite datum slanja biltena
 • Pošaljite test slanja biltena na unapred određenu adresu
 • Pošaljite neograničen broj besplatnih biltena određenog datuma (između 7 h i 8h)
 • Obimno izveštavanje o poslatim, primljenim, otvorenim biltenima i korišćenju linka
 • Otkrivanje i eliminacija nevažećih adresa, nevažećih mejlova i dupliranih evidencija

Dodatni softver i dodaci

Pripejd kartice takođe predstavljaju vrednost u određenom iznosu. Potrošač uvek može da nadogradi (dopuni) svoju karticu.

 

Provera stanja na kartici

Provera stanja omogućava svojim klijentima da vide podatke sa kartice na svom web sajtu. Dodavanjem jedne linije HTML koda u izvor vašeg web sajta, vi možete integrisati sistem prijave na web sajt. To je jedna od mnogih jedinstvenih karakteristika Lojalti sistema koje možemo da ponudimo.

 

Online registracija

U slučaju da želite da se vaši klijenti registruju sami vi možete da postavite obrazac za registraciju na vaš web sajt. Dodavanjem jedne linije HTML koda u izvor vašeg web sajta, možete integrisati obrazac za registraciju na sajt. Registracija se ostvaruje posredstvom broja kartice i kontrolnog broja koji je odštampan na kartici.

 

Obrazac za prijavu biltena

Takođe možete postaviti obrazac za prijavu biltena (kao što je opisano u tekstu gore) na svom sajtu. Ulazni podaci se obrađuju direktno u bazi podataka na Lojalti web serveru i na mejling listi Pošta Lojalti Menadžer.

Koncept Lojalti Sistema nudi vam nove šanse za poboljšanje poslovnih rezultata.

Najveća efikasnost uz minimalnu investiciju.

Možete imati kompletan Online Lojalti Sistem za manje od 15 eura mesečno!

Uvek ćete dobiti test karticu (sa vašim dizajnom ili našim dizajnerskim rešenjem i vašim logom). Jednom kada prihvatite test karticu, možete početi u roku od nekoliko dana (za narudžbine od 1000 kartica ili više treba oko 2 nedelje).

Naš lojalti tim uvek sledi vašu organizaciju!

Koncept Lojalti Sistema teži ka realizaciji vaših ciljeva, potreba i želja.
Nudimo rešenja prilagođena vašim potrebama uz korišćenje najnaprednijih aplikacija.
Mi smo direktan ponuđač  i snabdevač terminala, karticama kao i softverskih rešenja.
Razlikujemo se od drugih dobavljača po kvalitetu i pristupačnim cenama.

Da li želite da saznate nešto više o našem Lojalti Sistemu?
Pozovite nas na +381 11 291 0908, +381 64 380 5422 ili nam pošaljite email na info@lojalti.rs i našem Lojalti timu bice izuzetno zadovoljstvo da odgovori na vaša pitanja.

Naš lojalti tim pokušava da svima pomogne koliko je to moguće a zauzvrat dobija pozitivne signale zadovoljstva svojih klijenata.  Bice nam zadovoljstvo da vas posetimo i demonstriramo Lojalti Sistem kao i da podelimo iskustva drugih kompanija iz vaše branše koje koriste naš Lojalti Sistem.

sren